GİRİŞ

7. Yargı Paketi olarak da bilinen 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olup büyük değişiklikler getirmektedir. İcra ve İflas Kanunu’na getirilen konutta haczin hâkim kararına bağlanması, konutta benzer işlevli eşyalardan birinin haczedilebilirliğinin kaldırılması vd. önemli değişiklikler bu yazıda incelenmektedir.

Konutta haciz yapılması icra mahkemesi hâkiminin onayına tabi kılındı

İcra ve İflas Kanunu’na eklenen 79/a maddesine göre konutta haciz yapılması icra mahkemesi hâkiminin onayına tabi kılınmıştır. Maddeye göre icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit ederse haciz kararını verdikten sonra kararı icra mahkemesinin onayına sunacak ve mahkeme, en geç üç gün içinde kararın onaylanması konusunda kesin karar verecektir.

Mahkemenin onaylama kararı üzerine hacze gidilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde hacze devam edilecek, fakat konut olmadığı kabul edilen bir yerle ilgili verilen haciz kararı üzerine yapılan haciz işlemi sırasında, bu yerin konut olduğu anlaşılır ve borçlu da haczin yapılmasına rıza göstermez ise haciz işlemine son verilecek ve yine hâkim kararı aranacaktır.

Haczedilemezlik yapısı güncellendi

İkinci olarak; 82. maddede yer alan “borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya ile aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan birinin haczedilemezliği “borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası şeklinde” değiştirilmiştir. Yani eskiden eşyanın aile bireyleri için lüzumlu olması gerekirken artık o bireye ait olması yeterli kabul edilmiştir. Diğer taraftan aynı eşyadan iki tane varsa (örneğin televizyon) bunlardan birinin haczedilebileceği uygulaması sona erdirilmiştir. Tabii ki bunun ön koşulu iki eşyanın da ailenin ortak kullanımına sunulmuş olmasıdır.

Yeni Hükümlerin Uygulanması

Kanun’un 79/a ve 82. maddesi, 05.04.2023 tarihten önce yapılan hacizler hakkında uygulanmayacaktır.

Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiyesi

Son olarak muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi ayrı bir madde olarak ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Buna göre önce borçludan malı alması istenecek, almazsa rehin hakkı sahibine bildirim yapılacak ve o da almazsa mallar icra dairesince açık arttırmada satılacaktır. Bu şekilde de satılamayan mallar sırasıyla yediemine ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine önerilecek ve yine satış olmazsa Türk Kızılayına hibe edilecektir.

Konu hakkındaki sorularınız ve hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz