Aydınlatma Metni

Giriş

İşbu Aydınlatma Metni, Paldımoğlu Avukatlık Bürosunun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kişisel verileri (aşağıda tanımlandığı şekliyle) toplama, kullanma, aktarma ve işleme durumunu ve veri sahibinin haklarını açıklamaktadır. Aydınlatma Metni aşağıdaki kişileri kapsamaktadır:

 • Web sitemizi ziyaret edenler,
 • Müvekkillerimiz ve/veya potansiyel müvekkillerimiz ile bunların yetkilendirdikleri kişiler,
 • İş başvurusunda bulunan veya bizimle iletişime geçen kişiler,
 • Mal ve hizmet satımıyla ilgili olarak tarafımızla iletişime geçmiş kişiler.

Bu Aydınlatma Metni'nde yer alan "Kişisel Veriler" tabiri, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişiye dair her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu

Paldımoğlu Avukatlık Bürosu, işe alım süreçleri, müvekkillerimiz ve/veya potansiyel müvekkillerimizle iletişim, bizimle iletişime geçen bireyler ve Paldımoğlu Avukatlık Bürosuna mal ve hizmet tedarik edenlerle iletişim gibi sınırlı durumlarda veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Bu kapsamda, Paldımoğlu Avukatlık Bürosu, kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işlerse faaliyetlerimizle ilgili bilgi almak için bu Aydınlatma Metni'ni okuyabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplanması

Aşağıdaki kişisel verileri otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplayabiliriz:

1. Kimlik verileri

Ad, kimlik numarası, pasaport numarası, doğum tarihi gibi kimlik, pasaport veya benzeri belgelerde yer alan bilgiler.

2. Kayıt verileri

Bülten aboneliği veya etkinlik kaydı sırasında başvurucu tarafından verilen isim ve iletişim bilgileri.

3. Müvekkil verileri

Hukuki süreçlerde kullanılan faturalar, cari ve diğer belgeler gibi müvekkil verileri veya müvekkiller ve üçüncü taraflardan alınan veriler.

4. İletişim verileri

Telefon numarası, adres, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri.

5. İş başvurusu verileri

Web sitemiz üzerinden veya dışarıdan iş başvurusu yapanlar tarafından sağlanan veriler.

6. Cihaz verileri

IP adresi, cihazlar, işletim sistemleri ve bu cihazlarla ilişkilendirilen veriler ve web sitemizin kullanımıyla ilgili veriler.

Kişisel Verilerin Toplanmasının ve İşlenmesinin Sebepleri

Kişisel verilerinizi topladığımız ve işlediğimiz amaçlar ve bu işlemeler için yasal dayanaklar aşağıdaki gibidir:

 • Hukuki danışmanlık sağlamak için kimlik verilerini, müvekkil verilerini ve iletişim verilerini kullanabiliriz. Verilerinizi, sözleşmesel yükümlülüklerimize uygun olarak hukuki danışmanlık sunmak amacıyla işleyebiliriz.
 • Faaliyetlerimizi yönetmek için kimlik verilerini, müşteri verilerini ve iletişim verilerini kullanırız. Müvekkillerimiz ve tedarikçilerimizle olan sözleşmelere uygun olarak yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve operasyonel çıkarlarımızı korumak için gereklidir.
 • Web sitemizin kullanılabilirliğini artırmak için cihaz verilerini kullanırız. Bu verileri, meşru çıkarlarımız doğrultusunda işleyerek web sitemizin kullanımını izler ve kullanıcılara daha iyi hizmet sunarız.
 • Web sitemizin ve IT sistemlerimizin güvenliğini ve işleyişini korumak için iletişim, kayıt ve cihaz verilerini kullanırız. Bu verileri yasal yükümlülüklerimize uyum sağlamak, dolandırıcılık ve kötüye kullanımı önlemek ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlamak için işleriz.
 • Etkinlikler, hukuki gelişmeler ve bilgilendirmeler gibi yazıları tarafınıza sağlamak için kayıt verilerini kullanırız. Bu bilgileri açık rızanıza dayanarak veya meşru çıkarlarımız doğrultusunda işleriz.
 • Müşteri tanımlama, kara para aklama ve dolandırıcılığı önleme gibi yasal ve düzenleyici yükümlülükleri yerine getirmek için kimlik verilerini, kayıt verilerini ve cihaz verilerini kullanırız. Bu verileri yasal gereklilikleri yerine getirmek ve meşru çıkarlarımızı korumak için işleriz.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileri yalnızca açık rızanızla aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşabiliriz:

 • İş Ortakları: Paldımoğlu Avukatlık Bürosu, dünya genelinde diğer hukuk büroları ve iş ortaklarıyla iş birliği yapmaktadır. Size hukuki hizmetler sunmak ve ilişkimizi yönetmek için kişisel verileri küresel iş ortaklarımızla ve diğer hukuk bürolarıyla paylaşabiliriz.
 • Hizmet Sağlayıcılar: Tarafımızca verilen talimatlara uygun kaldıklarından emin olarak ihtiyaçlarınızı yerine getirmek için hizmet sağlayıcılarla kişisel verileri paylaşabiliriz.
 • Finansal Kurumlar: Faturalandırma ve ödeme amacıyla kişisel verileri finansal kurumlarla paylaşabiliriz.
 • Yasal Talepler: Yasal yükümlülüklere uymak, mahkeme kararlarına veya devlet otoritelerinin taleplerine uymak veya yasal haklarımızı korumak için topladığımız kişisel verileri paylaşabiliriz.

Kişisel verileriniz üzerinde kontrole sahipsiniz. Tarafınıza ilettiğimiz e-postaları almak istemiyorsanız ilgili mesajlarda iletilen e-posta adresine veya info@paldimoglu.av.tr adresine e-posta atarak talebinizi bize iletebilirsiniz.

Veri Sahibinin Hakları

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kişisel verilerin düzeltilmesi talebinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri

Bu Aydınlatma Metni sadece web sitemiz için geçerlidir. Web sitemiz diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Söz konusu sitelerin kişisel veri uygulamaları veya içerikleri konusunda sorumluluk kabul etmiyoruz. Üçüncü bir web sitesini ziyaret ederseniz lütfen onların gizlilik politikalarına göz atın.

Değişiklikler

Paldımoğlu Avukatlık Bürosu, bu Aydınlatma Metni'ni tek taraflı olarak güncelleme hakkını saklı tutar.

Danışmanlık almak ve hukuki sürecinizde nasıl bir fark yaratabileceğimizi keşfetmek için bize hemen ulaşın.

Hukuki Çözüm için İlk Adımı Atın

İletişime Geçin

Hızlı İletişim Formu

İletişime Geçin

Sizlere daha iyi bir deneyim sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz belirtilen amaçlar ve yöntemlerle Çerez Politikasına uygun olarak kullanılmaktadır.