Giriş

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kredi verenin ve varsa kredi aracısının bilgilendirme yükümlülükleri genişletildi

Buna göre;

  1. Sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulması,
  2.  Sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerinin sunulması halinde kredi bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgi sunulması zorunlu hâle getirilmiştir.
  3. Öte yandan kredi verenin, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilmesi için sözleşme öncesi bilgi formu ile Tüketici Kredisi Tercih Formunun en az on dört punto büyüklüğünde, tüketicinin sigortaya ilişkin tercihini ve onayını da içerecek şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunlu kılınmıştır.
  4. Ek olarak belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesinin içeriğinde, sigortalı kredi teklifinin tüketici tarafından tercih ve kabul edilmesi hâlinde kredi bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgiyi içermesi zorunlu tutulmuştur.

Faiz konusunda değişiklikler

Önceki yönetmelikte, belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunlu iken bu zorunluluk sadece akdi faiz oranının artırılması durumunda olarak güncellenmiştir. Getirilen düzenleme ile faiz oranının artırılması hâlinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamayacak olsa da faizin düşürülmesi durumunda değişiklik, bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir.

Yönetmelik ile cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın tüketicinin cayabileceği hükmü getirilmiştir.Yönetmelik’te yan finansal ürün ve hizmetler; kredi sözleşmesinin faiz, kâr payı, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dışında tüketiciye sunulan her türlü ürün veya hizmet ile kredi bağlantılı sigorta hariç olmak üzere sigortalar olarak tanımlanmış ve tüketici kredisi sözleşmesinin kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacağı hükmü getirilmiştir.

Diğer değişiklikler

  • Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilir.
  • Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zorunludur. Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta yaptırılamaz. Kredi tutarını aşan sigorta yapılması yasaktır.
  • Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.

Yürürlük

Genişletilen bilgilendirme yükümlülükleri 01.01.2023 tarihinde diğer değişiklikler ise 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konu hakkındaki sorularınız ve hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz