Yeni Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 21.09.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan eski Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik ile kararın tamamlanması usulü getirilmiştir. Buna göre taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde, ilk başvuruda yer alan taleplerle ilgili karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını isteyebilecek.

Öte yandan değeri 30,000 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu tutulmuş, fakat başvurunun, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun bu parasal sınırı aşması halinde, sınırı aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilmesinin önü açılmıştır.

Başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık hâlinde başvuru sahibine yazılı olarak yedi gün süre verilerek ek bilgi veya belge istenmesi ile kararın tamamlanması usulü 1 Ocak 2023 tarihinde, diğer hükümler ise 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konu hakkındaki sorularınız ve hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz