Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.01.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik kamuoyunda tiny house olarak da bilinen mobil evlere yönelik önemli yenilikler getirmiştir. Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik sadece bir tiny house yönetmeliği olmayıp diğer tesislere ilişkin düzenlemeler de içermektedir. Fakat mobil evlerin hukuki statüsünün belirlenmesi açısından önemli bir gelişmedir.  Bu yazıda, tiny house yönetmeliğinin neler getirdiği incelenecektir.

Tiny house ne demek

Tiny house nedir sorusunun cevabı yeni yönetmelikle verilmiştir. Buna göre kamuoyunda tiny house olarak bilinen mobil evler yeni yönetmelikle şöyle tanımlanmıştır:

İlgili mevzuata uygun şekilde 02 sınıfı tip onay belgesine sahip, bir motorlu araç tarafından çekilmek üzere tasarlanmış, konaklama birimi şeklinde düzenlenmiş, içinde yaşam alanı, yatak ile banyo-tuvalet bulunan 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabi araç

Görüldüğü üzere bir varlığın mobil ev sıfatını taşıyabilmesi için karşılaması gereken birtakım şartlar mevcuttur. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

 • 02 sınıfı tip onay belgesine sahip olması, (02, azami kütlesi 0,75 tonu aşan 3,5 tonu aşmayan römorkları belirtir)
 • Bir motorlu araç tarafından çekilmek üzere tasarlanmı olması,
 • Konaklama birimi şeklinde düzenlenmesi,
 • Yaşam alanı, yatak ile banyo-tuvalet bulunması
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabi olması

Mobil evlere turizm yatırımı belgesi verilmeyeceği düzenlenmiştir

Yönetmelik ile mobil evlere turizm yatırım belgesi verilmeyeceği düzenlenmiştir. Yönetmeliğin önceki hâlinde özel tesislere, gastronomi tesislerine, apart otellere, pansiyonlara ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan yapılarda yer almayan özel konaklama tesislerine turizm yatırımı belgesi verilmeyeceği düzenlenmişken değişiklikle beraber bu kapsam genişletilmiş ve mobil evler de bunlar arasına katılmıştır.

Tek konaklama birimine özel havuzlarda bazı şartlar aranmayacaktır

Yönetmelik değişikliğine göre konaklama tesislerinde tek bir konaklama birimine hizmet verecek şekilde düzenlenen özel yüzme havuzlarında, büfe hizmeti veya büfe hizmetini de kapsayan bar mahalli, soyunma kabini, duş, kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvalet düzenlemesi, cankurtaran ve ayrı çocuk havuzu aranmayacağı düzenlenmiştir.

Tiny house şartları ve nitelikleri

Mobil evlerin nitelikleri ve taşıması gereken şartlar da yeni yönetmelikle belirlenmiştir. Buna göre mobil evler, tahsisli kamu taşınmazları hariç olmak üzere, imar planlarında kamping ya da kırsal/eko turizm kullanımlarına ayrılmış alanlarda düzenlenen, tamamı mobil evlerden oluşan, en az beş, en fazla kırk dokuz konaklama birimi içeren tesislerdir.

Bu tesislerde aşağıda belirtilen niteliklerin bulunması gerekmektedir:

a) Konaklama birimi başına en az iki yüz elli metrekare alan.

b) Tesis alanının çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilerek aydınlatılması.

c) Girişte konaklama birimi başına bir araç olmak üzere otopark, resepsiyon-idare ünitesi.

d) Mobil evlerin tamamının tescil belgesinin mal sahibi veya belge sahibi ya da işletmeci adına düzenlenmiş olması.

Mobil evlerin doğal ışık alacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu birimler, uygun tefriş elemanlarıyla rahat kullanım imkânı verebilecek şekilde dekore edilmeli ve birimlerde yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, kıymetli eşya kasası, minibar, sıcak içecek hazırlanmasına imkan sağlayan donanım ve servis malzemesi, genel aydınlatma, priz, çöp kutusu, perde veya benzeri düzenleme bulunmalıdır. Banyolarda, vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, priz, çöp kutusu, sabun, şampuan ile el ve banyo havlusu bulundurulur. Her konaklama birimi iki kişiliktir.

Bu tesislerde, 14 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamında lokanta, alakart lokanta, kafeterya, bar salonu, pasta salonu, kafe ve kahvaltı salonu bulunması durumunda, bu ünitelerin toplam kapasitesinin yüz kişiyi geçemeyeceği ve toplantı salonu ve çok amaçlı salon yapılamayacağı belirtilmiştir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise konaklama birimlerinin hareket kabiliyetini ortadan kaldırıcı düzenleme yapılamayacağıdır.

Mobil ev tesislerine ilişkin turizm işletmesi belgesi başvurusunda tescil belgesinin sunulması gerekmektedir. Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla Karayolları Trafik Kanunu kapsamında geçerli teknik muayene bulunması zorunludur. Turizm işletmesi belgesi alınmasından sonra da teknik muayenelerin yaptırıldığına ilişkin geçerli muayene belgesi Bakanlığa ibraz edilecektir.

Konaklama tesislerinin asgari niteliklerinde değişiklik

Yönetmelik ile konaklama tesislerinin asgari niteliklerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre mobil evlerin niteliklerinin belirtildiği bölümde açık olarak izin verilenler hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri, hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmış olup olmamasına bakılmaksızın, kısmen ya da tamamen mobil evlerden oluşturulamayacak ve bu tesislere ilişkin belge talepleri reddedilecektir.

Bu yönetmelik hükümleri 18.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konu hakkındaki sorularınız ve hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorumlar

 1. Erhan Nasırlı
  Erhan Nasırlı 06 Nisan 2024 20:47:30

  Tapu da zeytinlik vasıflı arazide 25 tıny house hareketli konteyner koymak için izlenmesi gereken yol nedir ? Teşekür ederim.

 2. Ramiz Eronat
  Ramiz Eronat15 Nisan 2024 15:39:15

  Kendi arazimizde 2 tane tekerlekli mobil tıny house var vergi dairesine ve polise kayıtlıyız bizde mi turızm belgesi alacağız

Yorum Yaz