Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik Noterlik Kanununun 61/A maddesine göre noterler tarafından düzenlenecek olan taşınmaz satış sözleşmelerinin tâbi olacağı usul ve esasları kapsamaktadır.

Yönetmelik’te satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvuruların e-Devlet üzerinden Noterler Birliğinin “e-randevu/başvuru” uygulamasına giriş yapılarak yapılacağı belirtilmiştir.

Noterler taşınmaz satışında Noterler Birliği tarafından hazırlanıp Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemine kaydedilen sözleşme örneğini kullanacaktır.

Yönetmelikte sözleşmeyle ilgili işlemlerin bizzat noter tarafından yapılacağı ifade edilmiştir.

Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması hâlinde eksiklikler taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden talep edilecek ve eksiklikler en geç üç iş günü içerisinde giderilecektir. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin tamamlanmasından sonra noter, taşınmaz satışıyla ilgili mevzuatta yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetecektir. Ardından taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edecek ve nihayetinde sözleşme hazırlanacaktır.

Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 TL-4,000 TL arasında olacak ve Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca tapu harcı alınacaktır.

Randevu tarih ve saatinde noterlikte hazır bulunmayan taraflara, on gün içinde noterliğe müracaat etmeleri hâlinde işlemin yapılacağı aksi takdirde başvurunun iptal edileceği bildirilecektir.

Yönetmelik’in yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ifade edilse de uygulaması Noterlik Kanunu’nun 61/A maddesinde kurulması öngörülen bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet Bakanlığı resmî internet sitesinde duyurulduğu tarihte olacaktır.

Konu hakkındaki sorularınız ve hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz