Karşılıksız çekte bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktar 9270-TL'ye yükseltildi

27.01.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için ödenmesi gereken miktar 9270-TL'ye yükseltildi.

Yeni düzenleme aşağıdaki şekildedir:

(1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;
a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,
1) Çek bedeli dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası veya üzerinde ise dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası,
2) Çek bedeli dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,
1) Çek bedeli dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirasını ödemekle yükümlüdür.

Değişiklik 31.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir

Değiştirilen geçici 2. maddeye göre bu tarihten önce düzenlenen fakat sonradan ibraz edilen çekler için ödeme miktarı ise çek yaprağı başına 8650-TL olarak belirlenmiştir. Karşılıksız çıkmasından şüphe duyulan çekler için 31.01.2024 tarihinden sonra bankaya ibraz etmek lehinize olabilir.

Yeni düzenleme aşağıdaki şekildedir:

Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için sekizbinaltıyüzelli Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için sekizbinaltıyüzelli Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

Konu hakkındaki sorularınız ve hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz