Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklikle beraber arsa alımıyla vatandaşlık kazanılmasında ek şart getirilmiştir. Buna göre arsalar için artık arsanın üzerinde yapı bulunması şartı aranacaktır.

Değişiklikle beraber ilgili kanun maddesi şu şekilde değiştirilmiştir:

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:
En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen

Değişiklik 12.12.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Konu hakkındaki sorularınız ve hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz