GİRİŞ

Çiftler çeşitli sebeplerle boşanma kararı alabilmektedir. Evlilik birliğini en hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonlandırmak, taraflar için önemli olup bunun yolu anlaşmalı boşanmadan geçer. Neticede hızlıca boşanabilmek için çiftlerin anlaşmalı boşanma protokolünü önceden hazırlayıp mahkemeye sunması gerekmektedir. Bu yazıda anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması ve içeriği anlatılacak ve ardından konu hakkında sıkça sorulan sorulara yer verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, evliliği hızlıca sonlandırmanın en önemli unsurudur. Çünkü boşanmanın gerçekleşmesi, hâkimin taraflarca hazırlanan protokolü uygun bulmasına bağlıdır. Özellikle boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu gibi konularda taraflar anlaşmış olmalı ve bu hususlar protokolde yer almalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması teknik bilgi gerektirdiğinden ve eksik/hatalı protokoller mağduriyetlere yol açabileceğinden bu konuda boşanma avukatı desteği almak oldukça önemlidir.  

Usulüne göre hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulur. Hâkim anlaşmalı boşanma protokolünü onaylar ya da gerekli değişiklikleri yaparak tarafların onayına sunar. Boşanmanın gerçekleşmesi için anlaşmalı boşanma protokolünü hem hâkim hem de taraflar kabul etmeli ve herhangi bir irade sakatlığı mevcut olmamalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün İçeriği

Anlaşmalı boşanma protokolünde mali ve sosyal düzenlemelerin yer alması gerekmektedir. Mali düzenlemeler; iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, maddi-manevi tazminat, mal varlığının paylaşılması ve yargılama giderleri gibi konuları içerir. Protokolün sosyal boyutu ise çocukların velayeti, çocukla kişisel ilişki kurulması (örneğin; haftanın belli gün ve saatlerinde babada diğer günler annede kalacağı) ve soyadı (kadının boşanmadan sonra kocanın soyadını kullanmaya devam etmek istemesi) gibi konuları içerir.

İçeriği oldukça karmaşık olan anlaşmalı boşanma protokolü, klasik bir sözleşme titizliği ile düzenlenmeli ve hiçbir konu eksik bırakılmamalıdır. Ayrıca hükümlerin açık, net ve usulüne uygun olması da gerekmektedir. Usule uygun olmayan ya da muğlaklık içeren hükümler hâkim tarafından reddedilecek ve gereksiz maliyetlere ve zaman kaybına yol açacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl olmalı?
Anlaşmalı boşanma protokolü yazılı olarak hazırlanmalı ve boşanmanın mali ve sosyal durumlarıyla ilgili hükümler içermelidir.
Anlaşmalı boşanma protokolünü kim hazırlar?
Anlaşmalı boşanma protokolü esas olarak taraflarca hazırlanır ve mahkemeye sunulur.
Anlaşmalı boşanma protokolü nereden alınır?
İnternette birçok anlaşmalı boşanma protokolü örneği mevcut olsa da her evlilik kendine has özellikler barındırdığından bir hukuk bürosundan destek almak önemlidir.
Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl iptal edilir?
Anlaşmalı boşanma protokolünden dönebilmek mümkündür. Bunun için önceki protokolü kaldıran veya değiştiren yeni bir protokol hazırlanabileceği gibi duruşmada protokolün kabul edilmemesi de aynı sonucu doğuracaktır.
Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması ne gibi sonuçlar yaratır?
Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması ciddi sonuçlar yaratır. Çünkü taraflarca hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü mahkeme onayından geçtikten sonra artık hükmen bağlayıcı bir belge niteliğine sahip olmaktadır. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması durumunda, ihlalde bulunan taraf aleyhine hukuki sonuçlar doğabilir. Maddi düzenlemeler bakımından hak sahibi anlaşmalı boşanma protokolünün icrası için takip talebinde bulunabilir. Öte yandan anlaşmalı boşanma protokolünün icrası takip yoluyla olmuyorsa mahkemeden yeni bir karar alınıp protokol güncellenebilir. Görüldüğü üzere anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması hâlinde, hakları ihlal edilen taraf anlaşmalı boşanma protokolünün icrası için hukuki yollara başvurabilir. 

SONUÇ

Anlaşmalı boşanma davasının hızlı bir şekilde sonuçlanması protokolün iyi bir şekilde hazırlanmış olmasından geçer. Bu her ne kadar basit gibi görünse de ayrıntıların kaçırılması sürecin uzamasına ve mağduriyetlere sebep olmaktadır. Üstelik boşanmadan sonra mahkeme kararlarının icrasında da birçok hukuki sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu yüzden anlaşmalı boşanma protokolünde hak kaybına uğranmaması için çok hassas davranılmalı ve bir avukatlık bürosundan hukuki destek alarak protokolün hazırlanmasına özen gösterilmelidir.

Konu hakkındaki sorularınız ve hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz