Taksitle satış sözleşmeleri ile finansal kiralama sözleşmelerinde tüketicilerin hakları genişletildi. 18.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile cayma hakkının kullanılması durumunda tüketicinin malın iade masraflarını her koşulda yüklenmek zorunda olması şartı kaldırıldı. Yapılan değişikliğe göre taraflar sözleşmede bunun aksini kararlaştırabilecek ve sözleşmede satıcının iade masraflarını karşılaması kararlaştırılabilecek.

Öte yandan satıcının kalan taksitlerin tümünü talep etme hakkı daha sıkı şartlara bağlandı. Önceki düzenlemede satıcı, kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksiti veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kalan borcun tümünün ifasını talep edebilirken değişiklik ile kalan borç yerine sözleşmede yer alan bedelin esas alınacağı düzenlendi. Bu değişiklik ile sözleşmenin sonuna doğru temerrüt hâlinde tüketicilerin hak kaybı yaşaması önlenmiş oldu.

Yönetmelik 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konu hakkındaki sorularınız ve hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz